top of page

SMART Training 

SMART1.jpg
Hjernen er harddisken for vores krop. Den udgør 2% af kroppens vægt, men bruger hele tiden 20% af vores energi. Det er derfor vigtigt, at vi igennem hele livet træner, udvikler og vedligholder vores hjerne og dens funktioner.
Hvis vi kun trænede armene i træningscenteret, så ville benene ikke få andet træning end den som f.eks. gang giver. Det samme gælder for hjernen. Gør vi kun de samme ting og rutiner om og om igen, så kan det medføre stagnation i hjernens udvikling af kreativ udfoldelse samt nedsat udvikling og udvidelse af det neurale netværk og en medfølgende stivnen i vanetænkning og rutiner. Det kan blive problematisk i perioder med forandring og/eller tilpasning til nyt. Med andre ord: hjernen modnes ikke passivt - den udvikles, når den udfordres og stimuleres.
Formålet med SMART Training er, at udvide hjernens kapacitet, gøre den hurtigere og mere fleksibel. Den øgede kapacitet skaber grundlag for bedre præstationer, øget overblik og bedre trivsel i hverdagen - i mange tilfælde opnås endvidere øget stress resistens.
SMART Training rummer elementer, der vil kunne være med til at styrke udøverne på områder som:
  • Motivation og indlæringsevne
  • Koncentration og hukommelse
  • Overblik og evne til at strukturere komplekse opgaver
  • Balance og koordination
  • Effektivitet og stabilitet i rutineopgaver
  • Adgang til lagrede erfaringer og viden
  • Mere stabilt samsyn og dermed bedre timing og styring af bevægelser
SMART Training er udviklet af DGI i samarbejde med PlusPerformance og TrainYourEyes. Via integration af motoriske, sensoriske og logiske elementer i alle øvelser, sigtes der mod at styrke og udnytte denne kapacitet. Træningen er udviklet på baggrund af inspiration og erfaringer, dels fra hjerneforskningen og litteraturen omkring denne samt optometri og samsynstræning, og dels fra idræt, motoriske lege, indlæringsspil samt fra kinesiologien og mental træning.
Et SMART Trainingsforløb løber over 12 gange a 60 minutter med deltagelse af max 20 deltagere. Forløbet starter og slutter med en screening af øjne og balance af alle deltagere.
Se videoen her om SMART Training og oplev hvad den har givet deltagerne: https://youtu.be/DQ0VmxLmTIk
 
Kontakt mig hvis I også vil igang med at træne jeres hjerner.
 
bottom of page